Πρόγραμμα συναντήσεων Οκτωβρίου 2014

Οι συναντήσεις αυτό το μήνα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα: –Συνάντηση Νέων Μητέρων, Σάββατο 11/10, 6:00 μ.μ. –Συνάντηση…