Εργαστήρια Σπουδών

Υπενθυμίζουμε ότι λειτουργούν τμήματα: ?Βυζαντινής & Παραδοσιακής Χορωδίας,  ?Βυζαντινής Αγιογραφίας,  ?Ραπτικής,  ?Πληροφορικής,  ?Ενισχυτικής Διδασκαλίας για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου.  ◤Πληροφορίες…