Αύριο είναι Κυριακή

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝΚοντάκιον καὶ Οἶκος τοῦ Τριῳδίου.Κοντάκιον. Ἦχος γ´. Ἡ Παρθένος σήμερον.Τῆς πατρῴας, δόξης σου, ἀποσκιρτήσας ἀφρόνως, ἐν κακοῖς ἐσκόρπισα,…