Χριστουγεννιάτικη Λειτουργία… –Να τα πούμε, μπάρμπα; –Γιατί, τι είναι σήμερα; Ο τραγικός αυτός διάλογος μεταξύ των παιδιών-καλαντιστών και ενός ηλικιωμένου, την…