Πρόγραμμα Ι. Ακολουθιών Φεβρουαρίου 2021

Όρθρος: 7:15 π.μ.                                                               Εσπερινός: 5:30 μ.μ. ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ Πρόγραμμα Ι. Ακολουθιών Φ Ε Β Ρ Ο Υ…