Εργαστήρια Σπουδών

Υπενθυμίζουμε ότι λειτουργούν τμήματα: -Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής,  -Βυζαντινής Αγιογραφίας,  -Παραδοσιακής Μουσικής,  -Κρητικής Λύρας,  -Ραπτικής,  -Πληροφορικής,  -Ενισχυτικής Διδασκαλίας για παιδιά…