Πρόγραμμα Συναντήσεων Φεβρουαρίου 2015

Αυτό το μήνα, οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:   · Συνάντηση μαθητών Λυκείου Πέμπτη 19/2, 8:00 μ.μ. με τον π. Νικόλαο· Συνάξεις Νέων…

Κυριακή του Ασώτου

ΚυριακὴτοῦἈσώτου Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003))  ΞανὰκαὶξανὰἔχωτὴνεὐκαιρίανὰμιλῶγιὰτὴνΠαραβολὴτοῦἈσώτουΥἱοῦ, τὴνἱστορίατοῦΤελώνουκαὶτοῦΦαρισαίου, καὶκάθεφορὰπαρατηρῶπόσοεὔκολοεἶναιαὐτὸγιὰμένα–ὄχιπραγματικά, ἀλλὰφανταστικὰ– νὰταυτιστῶμὲτὸνἁμαρτωλὸποὺβρῆκετὸνδρόμοτουγιὰτὸνΘεό, τὸντελώνηποὺστάθηκεσυντετριμμένοςστὴνεἴσοδοτοῦναοῦ, ἀνίκανοςἀκόμακαὶνὰβαδίσειπρὸςτὸνἱερὸτόποτοῦΘεοῦ, ἢμὲτὸνἌσωτοΥἱό, ποὺπαρὰτὴνβαριὰἁμαρτίατου, τὴνἀπίστευτηἀναισθησία, τὴνσκληρότητάτου, βρῆκετὸνδρόμοτῆςἐπιστροφῆςστὴνπατρικὴἑστία.Ἀλλὰπόσο…

Χριστός Γεννάται

                      ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ                                                                                                                                                                                                      Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Μυστήριο παράξενο και παράδοξο αντικρύζω. Φωνές ποιμένων φθάνουν μέχρι τ’ αυτιά…