Τι πρέπει να κάνουμε, όταν η πίστη εξασθενήσει;

                                                                                                              Πατήρ Αρσένιος Παπατσιώκ Εάν ευρίσκεσαι σέ κατάσταση πνευματικής εσωτερικής οπισθοχωρήσεως, σίγουρα η πίστις αδυνατεί. Πώς να μην κλονισθή η…