Σύντομο Συναξάρι Μικρασιατών Αγίων: Άγιος Ευθύμιος, επίσκοπος Ζήλων

Άγιος Ευθύμιος, επίσκοπος Ζήλων (†1921) Μεταξύ των ιερομαρτύρων της Μικρασιατικής Καταστροφής περιλαμβάνεται και ο επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος (κατά κόσμον Ευστράτιος)…