Χριστός Γεννάται

                      ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ                                                                                                                                                                                                      Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Μυστήριο παράξενο και παράδοξο αντικρύζω. Φωνές ποιμένων φθάνουν μέχρι τ’ αυτιά…