Η πνευματικότητα της Μ. Τεσσαρακοστής Ἡ πνευματικότητα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καὶ ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι…