Λόγος εις την Παραβολή του Ασώτου. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ«… Πατέρα μου, αμάρτησα… Πάρε με ως έναδούλον σου…! Εγώ, τέκνον, τί…

Λεπτομέρειες

Αύριο είναι Κυριακή

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝΚοντάκιον καὶ Οἶκος τοῦ Τριῳδίου.Κοντάκιον. Ἦχος γ´. Ἡ Παρθένος σήμερον.Τῆς πατρῴας, δόξης σου, ἀποσκιρτήσας ἀφρόνως, ἐν κακοῖς ἐσκόρπισα,…

Λεπτομέρειες

Αύριο είναι Κυριακή

Τελώνου και Φαρισαίου Αρχή Τριωδίου Εκ της υμνολογίας… Ἦχος β´. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν. Ὑψηγορίαν φύγωμεν, Φαρισαίου κακίστην· ταπείνωσιν δὲ μάθωμεν,…

Λεπτομέρειες