Πρόγραμμα Ι. Ακολουθιών Μ. Εβδομάδας 2021

πρόγραμμα-Μ.-Εβδομάδας-2021-1Λήψη Κυριακή των Βαΐων 7:15 πμ  Θ. Λειτουργία  6:30 μμ  Ἀκολουθία Νυμφίου  Μ. Δευτέρα7:30 πμ  Θ. Λειτ. Προηγιασμένων 6:30 μμ  Ἀκολουθία Νυμφίου  Μ.…

Λεπτομέρειες