Σύντομο Συναξάρι Μικρασιατών Αγίων: Άγιος Χρυσόστομος, μητροπολίτης Σμύρνης

Άγιος Χρυσόστομος, μητροπολίτης Σμύρνης (†1922) Γεννημένος στην Τριγλία της Προποντίδας το 1868 ο Χρυσόστομος υπήρξε τέκνο ευσεβών γονέων, του Νικολάου…

Details

Σύντομο Συναξάρι Μικρασιατών Αγίων: Θεόδωρος νεομάρτυς, ο Βυζάντιος 

Θεόδωρος νεομάρτυς, ο Βυζάντιος  (†1795) Βαθιά θρησκευόμενης οικογένειας υπήρξε μέλος ο Θεόδωρος, γεννημένος στο Νεοχώριο Βυζαντίου, το 1774. Πιστοί χριστιανοί…

Details

Σύντομο Συναξάρι Μικρασιατών Αγίων: Άγιος Ευθύμιος, επίσκοπος Ζήλων

Άγιος Ευθύμιος, επίσκοπος Ζήλων (†1921) Μεταξύ των ιερομαρτύρων της Μικρασιατικής Καταστροφής περιλαμβάνεται και ο επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος (κατά κόσμον Ευστράτιος)…

Details

Εὐχὴ ἐξομολογητικὴ εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

Νεοελληνικὴ ἀπόδοσις: Βασίλειος Σκιαδᾶς, θεολόγος Παρθένε Δέσποινα Θεοτόκε, ἡ τὸν Θεὸν Λόγον κατὰ σάρκα γεννήσασα, οἶδα μέν, οἶδα, ὅτι οὐκ…

Details