Σύντομο Συναξάρι Μικρασιατών Αγίων: Άγιος Ευθύμιος, επίσκοπος Ζήλων

Άγιος Ευθύμιος, επίσκοπος Ζήλων (†1921) Μεταξύ των ιερομαρτύρων της Μικρασιατικής Καταστροφής περιλαμβάνεται και ο επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος (κατά κόσμον Ευστράτιος)…

Σύντομο Συναξάρι Μικρασιατών Αγίων: Κωνσταντίνος νεομάρτυς, εξ Αγαρηνών

Κωνσταντίνος νεομάρτυς, εξ Αγαρηνών (†1819) Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας δεν σημειώθηκαν μόνον εξισλαμισμοί, αλλά και αρκετοί μουσουλμάνοι ασπάσθηκαν από επιλογή…