Ἡ λειτουργικὴ πράξη τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Κυριακὴ πρὸ τῶν Χριστουγέννων Ὁ ἑορτασμὸς τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ξεκινᾷ στὴν οὐσία ἀπὸ τὴν «Κυριακὴ πρὸ τῶν Χριστουγέννων». Εἶναι…

Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 166η  ΘΕΜΑ: «Σκέψεις ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Ἁγίου Σαρανταημέρου» Πρὸς τὸν εὐσεβῆ λαὸ  τῆς καθ’…