Η Ανάληψη του Χριστού στους Ουρανούς – Ύψωση και θέωση της αναστημένης ανθρώπινης σάρκας του Χριστού

Χρήστου Σπ. Χριστοδούλου Σημασία της Αναλήψεως για την Εκκλησία και τα έσχατα Φυσικά η Εκκλησία στην εορτή της Αναλήψεως δεν…

Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας καὶ ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια

Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός ξεσκεπάζει μια Δυτικόφερτη συνωμοσία των αρχαίων Παγανιστών, την οποία συνεχίζουν να συντηρούν σε συνεργασία Νεοπαγανιστές και…