Αύριο είναι Κυριακή

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝΚοντάκιον καὶ Οἶκος τοῦ Τριῳδίου.Κοντάκιον. Ἦχος γ´. Ἡ Παρθένος σήμερον.Τῆς πατρῴας, δόξης σου, ἀποσκιρτήσας ἀφρόνως, ἐν κακοῖς ἐσκόρπισα,…

Αύριο είναι Κυριακή

Τελώνου και Φαρισαίου Αρχή Τριωδίου Εκ της υμνολογίας… Ἦχος β´. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν. Ὑψηγορίαν φύγωμεν, Φαρισαίου κακίστην· ταπείνωσιν δὲ μάθωμεν,…

Συναντώντας μιὰ μὴ ὀρθόδοξη κοινωνία

Anthony Bloom Δώδεκα Ἀπόστολοι μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος βγῆκαν στὸν κόσμο. Συνοδεύονταν ἀπὸ μιὰ μικρὴ ὁμάδα μαθητῶν, ἑβδομήντα…