«Λόγος περί της Ενανθρωπίσεως του Λόγου και της δια σώματος προς ημάς επιφανείας Αυτού» Ι

Αγίου Αθανασίου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Εκ του σημαντικού τούτου κειμένου του αγίου Αθανασίου, θα παρουσιάσουμε μερικές από τις βασικές Ιδέες του,…