Λόγος εις τον Τίμιον και Ζωοποιὸν Σταυρόν – Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

(νεοελληνικὴ ἀπόδοση) Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ προαναγγελλόταν καὶ προτυπωνόταν μυστικῶς ἀπὸ παλαιὲς γενεὲς καὶ κανεὶς ποτὲ δὲν συμφιλιώθηκε μὲ τὸ…