Αύριο είναι Κυριακή

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝΚοντάκιον καὶ Οἶκος τοῦ Τριῳδίου.Κοντάκιον. Ἦχος γ´. Ἡ Παρθένος σήμερον.Τῆς πατρῴας, δόξης σου, ἀποσκιρτήσας ἀφρόνως, ἐν κακοῖς ἐσκόρπισα,…

Πρόγραμμα Ι. Ακολουθιών Φεβρουαρίου 2021

Όρθρος: 7:15 π.μ.                                                               Εσπερινός: 5:30 μ.μ. ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ Πρόγραμμα Ι. Ακολουθιών Φ Ε Β Ρ Ο Υ…