Ἡ ἁγνότητα κατά τήν προσέλευση στό Μυστήριο τοῦ Γάμου [Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου]

Πῶς καταπολεμοῦνται τά σαρκικά πάθη καί διαφυλάσσεται ἡ ἁγνότητα «Ὁ καθένας σας», λέγει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος, ἀπευθυνόμενος πρός τούς Θεσσαλονικεῖς,…