Τί είναι αυτό που έχουμε και το οποίο δεν μας έχει χαριστεί από τον Θεό;

Στο Ενοριακό έργο αγαπητοί μας αδελφοί, δεν περισσεύει κανείς. 
Η Ενορία είναι το σπίτι μας και οι ενορίτες οι αδελφοί μας, στο πρόσωπο των οποίων αναγνωρίζουμε τον ίδιο τον Χριστό.
Όλοι μας μπορούμε να συμβάλλουμε στο έργο της Ενορίας ανάλογα με τις δυνάμεις μας, το χρόνο και τα χαρίσματά μας.
Για να βοηθήσουμε, να δείξουμε αγάπη, να κάνουμε ελεημοσύνη δεν χρειάζονται πάντα χρήματα. Μπορούμε να βοηθήσουμε με ποικίλους τρόπους.

Τί πρέπει να σκέφτομαι όταν θέλω να κάνω εθελοντισμό;

 • δεν είναι υποχρεωτικός
 • δεν αμείβεται οικονομικά
 • ωφελεί τρίτους

Γιατί να γίνω εθελοντής στην Ενορία;

Τα διακονήματα είναι πολλά και αφορούν κυρίως στο ποιμαντικό και ιεραποστολικό έργο αλλά και στο κοινωνικό.
Είναι πολύ σημαντικό να μοιραζόμαστε το χρόνο και τα χαρίσματα μας προς δόξαν Θεού. Και ο Κύριός μας κατά την τριετία της δημόσιας δράσης Του και διδασκαλίας διακονούνταν από γυναίκες οι οποίες είχαν ευεργετηθεί από Αυτόν. [και ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευε κατὰ πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, 2 καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων καὶ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ᾿ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει, 3 καὶ ᾿Ιωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου ῾Ηρῴδου, καὶ Σουσάννα καὶ ἕτεραι πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς. Λουκ. Η΄1-3]. Αλλά και οι Απόστολοι στην πρώτη Εκκλησία εκλέγουν “ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, πλήρεις Πνεύματος ῾Αγίου καὶ σοφίας,” για να διακονούν τον λαό του Θεού.

Το προφίλ του Εθελοντή

 • Να έχει συνείδηση ότι διακονεί τον Χριστό
 • Να είναι οργανωμένος και εκπαιδευμένος.
 • Να έχει εξειδικευτεί στον τομέα του για να μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα τη στιγμή που θα του ζητηθεί.
 • Να μπορεί έπειτα από κατάλληλη εκπαίδευση να αναλάβει πρωτοβουλίες όπου και όταν χρειαστεί.
 • Να είναι πρόθυμος να οργανωθεί και να συντονιστεί με τις υπόλοιπες ομάδες εθελοντών ή με άλλες κρατικές υπηρεσίες ή ομάδες που έχουν αναπτύξει ένα εσωτερικό δεσμό και μπορούν να λειτουργούν πιο εύκολα μεταξύ τους.
Ταυτόχρονα, ο φορέας στον οποίο ο εθελοντής προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του πρέπει να μην παραγνωρίζει το δικαίωμα του εθελοντή:
 • Να έχει συγκεκριμένο καθήκον με αρχή και τέλος.
 • Να έχει το καθήκον του μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.
 • Να έχει τη δυνατότητα να φύγει από το πρόγραμμα όποτε θέλει.
 • Να αισθάνεται ασφαλής, σίγουρος και κυρίως οικεία

ΠΩΣ και ΤΙ μπορώ να προσφέρω;

 • Χρήματα
 • Υλικά Αγαθά
 • Υπηρεσίες
Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να βρείτε τομείς του ενοριακού έργου που μπορείτε να προσφέρετε εθελοντική διακονία καθώς και σχετική επιλογή για να δηλώσετε κάτι το οποίο δεν υπάρχει.

τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες;

Α΄ Κορ. δ, 7