Σας ευχαριστούμε πολύ για την έμπρακτη στήριξή σας.

Ευχόμαστε ο “εν Σπηλαίω τεχθείς Κύριος” να σας ευλογεί.

Εκ του Ι. Ναού

Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα!