Στο Ι. Ναό μας πραγματοποιούνται τακτικά οι εξής δραστηριότητες:

 • Αρχονταρίκι της Κυριακής (ημέρες και ώρες εδώ)
 • Νεανικές συντροφιές (ημέρες και ώρες εδώ)
  • Παιδιών προσχολικής ηλικίας
  • Παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας (δηλ. Α’, Β’ & Γ’ Δημοτικού)
  • Παιδιών Δημοτικού (Δ’, Ε’ & Στ’ τάξεως)
  • Γυμνασίου
  • Λυκείου
  • Φοιτητών – Νέων
 • Σχολή Γονέων (ημέρες και ώρες εδώ)
 • Συσσίτιο απόρων (διανομή 11:00 π.μ.)
 • Σχολή Αγιογραφίας Τετάρτη 3:00 – 5:30 μ.μ. & Πέμπτη 6:00 – 9:00 μ.μ.
 • Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής (το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί προσεχώς)
  • Χορωδία
  • Χοροί
 • Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Πέμπτη: Πρωτοετείς: 5:00 – 6:00 μ.μ. / Προχωρημένο: 6:00 – 7:00 μ.μ.
 • Πληροφορική Τετάρτη: 6:00 μ.μ.
 • Ραπτική Πέμπτη: 5:00 μ.μ.
 • Ξυλογλυπτική Σάββατο: 4:00 – 6:00 μ.μ.
 • Ενισχυτικά μαθήματα δωρεάν Μαθηματικά: Δευτέρα 6:30 μ.μ.