Στο Ι. Ναό μας πραγματοποιούνται τακτικά οι εξής δραστηριότητες: