“Εάν έχεις κήπο και βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται” [Κικέρων]

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη του Ι. Ναού μας λειτουργεί Κυριακή μετά τη Θ. Λειτουργία.