Επειδή η ραπτική είναι … νοικοκυριό …

Στον Ι. Ναό μας παραδίδονται μαθήματα Κοπτικής – Ραπτικής υπό την καθοδήγηση της κ. Ζωής Κακαβούλα.

Πέμπτη 4:00 – 6:00 μ.μ.