Επειδή η ραπτική είναι … νοικοκυριό …

Στον Ι. Ναό μας παραδίδονται μαθήματα Κοπτικής – Ραπτικής υπό την καθοδήγηση της κ. Ζωής Μάρκου – Κακαβούλα.