Όρθρος: 7:15 π.μ. Εσπερινός: 6:00 μ. μ.
ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
Σεπτέμβριος 2022
Σάββατο 3 Εσπερινός Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Κυριακή 4 Θ. Λειτουργία [ΙΒ΄ Ματθαίου] Ι. Ν. Αναλήψεως
Πέμπτη 8 Θ. Λειτουργία [Γενέσιον Θεοτόκου] Ι. Ν. Αναλήψεως
Σάββατο 10 Εσπερινός Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Κυριακή 11 Θ. Λειτουργία [Προ της Υψώσεως] Ι. Ν. Αναλήψεως
Τρίτη 13 Εσπερινός [Ύψωσις Τιμίου Σταυρού] Ι. Ν. Αναλήψεως
Τετάρτη 14 Θ. Λειτουργία [Ύψωσις Τιμίου Σταυρού] Ι. Ν. Αναλήψεως
Τετάρτη 14 Εσπερινός – Χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού Ι. Ν. Αναλήψεως
Σάββατο 17 Θ. Λειτουργία [Αγ. Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος, Αγάπης] Ι. Ν. Αγ. Βαρβάρας
Σάββατο 17 Εσπερινός Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Κυριακή 18 Θ. Λειτουργία [Μετά την Ύψωση]] Ι. Ν. Αναλήψεως
Δευτέρα 19 Εσπερινός & Ευχέλαιο Ι. Ν. Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Τρίτη 20 Θ. Λειτουργία [Αγ. Ευσταθίου] Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Σάββατο 24 Θ. Λειτουργία [Μυρτιδιώτισσας, Αγ. Σιλουανού του Αθωνίτου] Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Σάββατο 24 Εσπερινός Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Κυριακή 25 Θ. Λειτουργία [Θαυμαστής Αλιείας] Ι. Ν. Αναλήψεως
Δευτέρα 26 Θ. Λειτουργία [Αγ. Ιωάννου Θεολόγου] Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Δευτέρα 26 Ι. Παράκληση  Αγ. Βαρβάρας Ι. Ν. Αγ. Βαρβάρας