Όρθρος 7:00 π.μ. / Εσπερινός 5:30 μ.μ. / Προηγιασμένη εσπερινή 5:00 μ.μ. - πρωινή 7:30 π.μ. / Μ. Απόδειπνο: 5:30 μ. μ.
ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
Απρίλιος 2024
Δευτέρα 1 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Τρίτη 2 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Τετάρτη 3 Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων                   5:00 μ.μ. Ι. Ν. Αναλήψεως
Πέμπτη 4 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Παρασκευή 5 Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων                    7:30 π.μ. Ι. Ν. Αναλήψεως
Παρασκευή 5 Γ΄ Χαιρετισμοί Ι. Ν. Αναλήψεως
Σάββατο 6 Εσπερινός Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Κυριακή 7 Θ. Λειτουργία Γ΄ Νηστειών [Σταυροπροσκυνήσεως]
Κυριακή 7 Δ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Δευτέρα 8 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Τρίτη 9 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Τετάρτη 10 Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων                   5:00 μ.μ. Ι. Ν. Αναλήψεως
Πέμπτη 11 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Παρασκευή 12 Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων                    7:30 π.μ. Ι. Ν. Αναλήψεως
Παρασκευή 12 Δ΄ Χαιρετισμοί Ι. Ν. Αναλήψεως
Κυριακή 14 Θ. Λειτουργία Δ΄ Νηστειών  [Ιωάννου Κλίμακος] Ι. Ν. Αναλήψεως
Κυριακή 14 Ε΄ Κατανυκτικός Εσπερινός Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Δευτέρα 15 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Τρίτη 16 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Τετάρτη 17 Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων                   4:00 μ.μ. Ι. Ν. Αναλήψεως
Τετάρτη 17 Μ. Κανών                                                          5:30 μ.μ. Ι. Ν. Αναλήψεως
Πέμπτη 18 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Παρασκευή 19 Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων                    7:30 π.μ. Ι. Ν. Αναλήψεως
Παρασκευή 19 Ακάθιστος Ύμνος Ι. Ν. Αναλήψεως
Σάββατο 20 Θ. Λειτουργία Ι. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Πανοράματος
Σάββατο 20 Εσπερινός Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Κυριακή 21 Θ. Λειτουργία Ε΄ Νηστειών [Μαρίας Αιγυπτίας] Ι. Ν. Αναλήψεως
Κυριακή 21 Στ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Δευτέρα 22 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Τρίτη 23 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Τετάρτη 24 Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων                   5:00 μ.μ. Ι. Ν. Αναλήψεως
Πέμπτη 25 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Παρασκευή 26 Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων                    7:30 π.μ. Ι. Ν. Αναλήψεως
Σάββατο 27 Θ. Λειτουργία [Λαζάρου] Ι. Ν. Αναλήψεως
Σάββατο 27 Εσπερινός Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Θα ακολουθήσει ξεχωριστή έκδοση για το Πρόγραμμα Ι. Ακολουθιών της Μ. Εβδομάδας