Όρθρος: 7:15 π.μ.                         Εσπερινός: 6:00 μ. μ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Κυριακή 1 Θ. Λειτουργία – Αγιασμός [Αρχή της Ινδίκτου] Ι. Ν. Αναλήψεως
Σάββατο 7 Θ. Λειτουργία Ι. Ν. Αναλήψεως
Σάββατο 7 Εσπερινός Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Κυριακή 8 Θ. Λειτουργία [Γενέσιον Θεοτόκου] Ι. Ν. Αναλήψεως
Παρασκευή 13 Εσπερινός Ι. Ν. Αναλήψεως
Σάββατο 14 Θ. Λειτουργία [Ύψωσις Τιμίου Σταυρού] Ι. Ν. Αναλήψεως
Σάββατο 14 Εσπερινός – Χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού Ι. Ν. Αναλήψεως
Κυριακή 15 Θ. Λειτουργία Ι. Ν. Αναλήψεως
Δευτέρα 16 Εσπερινός – Ι. Ευχέλαιο Ι. Ν. Αγ. Ειρήνης Χρυσ.
Τρίτη 17 Θ. Λειτουργία [Αγ. Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος, Αγάπης] Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Σάββατο 21 Θ. Λειτουργία Ι. Ν. Αγ. Βαρβάρας
Σάββατο 21 Εσπερινός Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Κυριακή 22 Θ. Λειτουργία Ι. Ν. Αναλήψεως
Πέμπτη 26 Θ. Λειτουργία [Μετ. Αγ. Ιωάννου Θεολόγου] Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Σάββατο 28 Θ. Λειτουργία Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής Καλλιτεχνούπολη
Σάββατο 28 Εσπερινός Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου
Κυριακή 29 Θ. Λειτουργία Ι. Ν. Αναλήψεως
Δευτέρα 30 Ι. Παράκληση – Αγιασμός Ι. Ν. Αγ. Παϊσίου