Όρθρος: 7:15π.μ. – Εσπερινός: 5:00μ.μ.

Εσπ. Προηγιασμένη: 5.00μ.μ. – Χαιρετισμοί: 7.00μ.μ. – Μ.Απόδειπνο: 5.00μ.μ.

          ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

                              ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 

Παρασκευή 1 Όρθρος – Αγιασμός 8:00 π.μ. Ι. Ν. Αναλήψεως
Παρασκευή 1 Εσπερινός [Ψυχοσάββατο] Ι. Ν. Αναλήψεως
Σάββατο 2 Θ. Λειτουργία [Ψυχοσάββατο] Ι. Ν. Αναλήψεως
Σάββατο 2 Εσπερινός Ι. Ν. Αναλήψεως
Κυριακή 3 Θ. Λειτουργία [Απόκρεω] Ι. Ν. Αναλήψεως
Τρίτη 5 Θ. Λειτουργία Ι. Ν. Αγ. Βαρβάρας
Σάββατο 9 Θ. Λειτουργία Ι. Ν. Αναλήψεως
Σάββατο 9 Εσπερινός Ι. Ν. Αναλήψεως
Κυριακή 10 Θ. Λειτουργία [Τυρινής] Ι. Ν. Αναλήψεως
Κυριακή 10 Εσπερινός Συγχωρήσεως Ι. Ν. Αναλήψεως
Καθαρά Δευτέρα 11 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αναλήψεως
Τρίτη 12 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αναλήψεως
Τετάρτη 13 Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων Ι. Ν. Αναλήψεως
Πέμπτη 14 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αναλήψεως
Παρασκευή 15 Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων Ι. Ν. Αναλήψεως
Παρασκευή 15 Α΄ Χαιρετισμοί Ι. Ν. Αναλήψεως
Σάββατο 16 Θ. Λειτουργία Ι. Ν. Αναλήψεως
Σάββατο 16 Εσπερινός Ι. Ν. Αναλήψεως
Κυριακή 17 Θ. Λειτουργία [Ορθοδοξίας] Ι. Ν. Αναλήψεως
Κυριακή 17 Α΄ Κατανυκτικός Εσπερινός Ι. Ν. Αναλήψεως
Δευτέρα 18 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αναλήψεως
Τρίτη 19 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αναλήψεως
Τετάρτη 20 Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων Ι. Ν. Αναλήψεως
Πέμπτη 21 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αναλήψεως
Παρασκευή 22 Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων Ι. Ν. Αναλήψεως
Παρασκευή 22 Β΄ Χαιρετισμοί Ι. Ν. Αναλήψεως
Σάββατο 23 Θ. Λειτουργία Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανόραμα ΠαασδφΠΠανοράματος
Σάββατο 23 Εσπερινός Ι. Ν. Αναλήψεως
Κυριακή 24 Θ. Λειτουργία [Β΄ Νηστειών, Γρηγ. Παλαμά] Ι. Ν. Αναλήψεως
Κυριακή 24 Εσπερινός [Ευαγγελισμού] Ι. Ν. Αναλήψεως
Δευτέρα 25 Θ. Λειτουργία – Δοξολογία [Ευαγγελισμού] Ι. Ν. Αναλήψεως
Τρίτη 26 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αναλήψεως
Τετάρτη 27 Θ. Λειτουργία Προηγιασμένη Ι. Ν. Αναλήψεως
Πέμπτη 28 Μ. Απόδειπνο Ι. Ν. Αναλήψεως
Παρασκευή 29 Θ. Λειτουργία Προηγιασμένη Ι. Ν. Αναλήψεως
Παρασκευή 29 Γ΄ Χαιρετισμοί Ι. Ν. Αναλήψεως
Σάββατο 30 Θ. Λειτουργία Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βγένα
Σάββατο 30 Εσπερινός Ι. Ν. Αναλήψεως
Κυριακή 31 Θ. Λειτουργία [Γ΄ Νηστειών, Σταυροπροσκυνήσεως] Ι. Ν. Αναλήψεως
Κυριακή 31 Γ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός Ι. Ν. Αναλήψεως