Μετά την Κοινή Λατρεία της Θ. Λειτουργίας, έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε και να συζητήσουμε γύρω από πνευματικά θέματα και τις πρακτικές τους προεκτάσεις στην καθημερινότητά μας, την ώρα που τα παιδιά παρακολουθούν το κατηχητικό του, παίρνοντας κι ένα μικρό πρόγευμα.

Ο κύκλος των Θεμάτων είναι ετήσιος. Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ μερικοί κύκλοι που έχουν γίνει:

 • Επί του Όρους Ομιλία του Κυρίου
 • Θαύματα του Κυρίου
 • Παραβολές του Κυρίου
 • Ιώβ
 • Αγιολογικά Θέματα
 • Έξοδος
 • Πατερικά Κείμενα [Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου]
 • Λειτουργική
 • Επιστολές του απ. Παύλου, Μέρος Α΄
 • Επιστολές Απ. Παύλου, Μέρος Β΄
 • Τωβίτ
 • Ιησούς του Ναυή