“ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με·

ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου,

καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν” [Ιωάννη, κεφ. ΙΔ΄]

Στη Σύναξη Νέων του Ι. Ναού μας, προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού, τα κείμενα των Πατέρων της Εκκλησίας μας, αφορμές της σύγχρονης πραγματικότητας, τις συζητήσεις των απόψεών μας, να βιώσουμε την ανάγκη και τη χαρά του πνευματικού αγώνα ως προϋπόθεσης για την Κοινωνία Αγάπης με Αυτόν που μας αγάπησε όσο κανείς!

Οι Συνάξεις αφορούν νέους και νέες ηλικίας 18-35 ετών.

Επόμενη Σύναξη νέων την Σάββατο 16/10 στις 19:00 στο Πνευματικό κέντρο του Ι. Ναού μας.

Σε αυτή τη Σύναξη θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον σεβαστό π. Δημήτριο Μπαθρέλο με θέμα: “Χριστιανισμός και Επιστήμη”

Στις 18:45 θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο του Αγ. Παϊσίου το μικρό Απόδειπνο.

Κοινότητα Ενημέρωσης Viber Σύναξη Νέων