“ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με·

ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου,

καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν” [Ιωάννη, κεφ. ΙΔ΄]

Στη Σύναξη Νέων του Ι. Ναού μας, προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού, τα κείμενα των Πατέρων της Εκκλησίας μας, αφορμές της σύγχρονης πραγματικότητας, τις συζητήσεις των απόψεών μας, να βιώσουμε την ανάγκη και τη χαρά του πνευματικού αγώνα ως προϋπόθεσης για την Κοινωνία Αγάπης με Αυτόν που μας αγάπησε όσο κανείς!

Οι Συνάξεις αφορούν νέους και νέες ηλικίας 18-35 ετών.

Επόμενη Σύναξη νέων τη  Δευτέρα 30/5/2022 στις 19:00 στο Πνευματικό κέντρο του Ι. Ναού μας.

Στις 18:45 θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο του Αγ. Παϊσίου το μικρό Απόδειπνο.

Η Σύναξη θα λήξει με εόρτιο Αναστάσιμο δείπνο στον κήπο του Ι. Ναού.

Κοινότητα Ενημέρωσης Viber Σύναξη Νέων