Καλωσόρισες…
…στην ιστοσελίδα του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Κυρίου, Διασταυρώσεως Ραφήνας.
Εδώ θα βρεις όλες τις πληροφορίες για το πρόγραμμα Ακολουθιών και δραστηριοτήτων του Ι. Ναού μας.
Επίσης, συχνά-πυκνά θα διαβάζεις και δυο λόγια για όλα εκείνα που νιώθουμε απαραίτητο να μοιραστούμε μαζί σου.

Ανακοίνωση

Την Παρασκευή 3/4/15 και ώρα 9:00πμ θα πραγματοποιηθεί γενική καθαριότητα του Ι. Ναού.  Καλούνται όσοι μπορούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία.

Μετάβαση

Κυριακή του Ασώτου

ΚυριακὴτοῦἈσώτου Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003))  ΞανὰκαὶξανὰἔχωτὴνεὐκαιρίανὰμιλῶγιὰτὴνΠαραβολὴτοῦἈσώτουΥἱοῦ, τὴνἱστορίατοῦΤελώνουκαὶτοῦΦαρισαίου, καὶκάθεφορὰπαρατηρῶπόσοεὔκολοεἶναιαὐτὸγιὰμένα–ὄχιπραγματικά, ἀλλὰφανταστικὰ– νὰταυτιστῶμὲτὸνἁμαρτωλὸποὺβρῆκετὸνδρόμοτουγιὰτὸνΘεό, τὸντελώνηποὺστάθηκεσυντετριμμένοςστὴνεἴσοδοτοῦναοῦ, ἀνίκανοςἀκόμακαὶνὰβαδίσειπρὸςτὸνἱερὸτόποτοῦΘεοῦ, ἢμὲτὸνἌσωτοΥἱό, ποὺπαρὰτὴνβαριὰἁμαρτίατου, τὴνἀπίστευτηἀναισθησία, τὴνσκληρότητάτου, βρῆκετὸνδρόμοτῆςἐπιστροφῆςστὴνπατρικὴἑστία.Ἀλλὰπόσο…

Μετάβαση