Ο Ι. Ναός μας, πραγματοποιεί σεμιναριακού τύπου μαθήματα πληροφορικής με στόχο την εξοικείωση με βασικές έννοιες της πληροφορικής αλλά και των Νέων Τεχνολογιών, που μας είναι τόσο απαραίτητες πλέον. Τα μαθήματα είναι δωρεάν και γίνονται κάθε Παρασκευή στις 5:00 μ.μ.

Δήλωση συμμετοχής