Το μυστήριο του Βαπτίσματος

Δυο λόγια για τη βάπτιση του παιδιού σας

Πρακτικές Οδηγίες

Δικαιολογητικά για την Βάπτιση

  1. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως του παιδιού.
  2. Δελτία Αστυνομικών Ταυτοτήτων των γονέων.
  3. Εάν οι γονείς κατοικούν σε άλλη ενορία, απαιτείται μεταβίβαση βαπτίσεως από τον εφημέριό τους.
  4. Σε περίπτωση απουσίας από την βάπτιση ενός εκ των δύο γονέων, απαιτείται για την ονοματοδοσία έγγραφη συγκατάθεσή του, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του.

Οι ανάδοχοι πρέπει να προσκομίζουν Πιστοποιητικό Γέννησης – Βάπτισης και Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατο, εάν είναι άγαμοι και πρόσφατη (3 μηνών) Ληξιαρχική Πράξη Θρησκευτικού Γάμου, εάν είναι έγγαμοι.

Σε περίπτωση που οι ανάδοχοι έχουν βαπτιστεί στον Ι. Ναό μας, εκδίδεται Βεβαίωση βάπτισης από το γραφείο μας, αφού κλειστεί συνάντηση προς τούτο. Οι αιτούντες βεβαίωση βάπτισης πρέπει να φέρουν μαζί τους Αστ. Ταυτότητα

Μετά την βάπτιση, ο ιερεύς θα εκδώσει ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ, την οποία οι γονείς πρέπει να καταθέσουν στο Ληξιαρχείο του Δήμου γεννήσεως του παιδιού, εντός 90 ημερών, προς αποφυγή διοικητικού προστίμου.