Ανακοίνωση

Υπενθυμίζουμε ότι λειτουργούν τμήματα Βυζαντινής Μουσικής & Παραδοσιακής Χορωδίας, Βυζαντινής Αγιογραφίας, Ραπτικής, Πληροφορικής, Ξυλογλυπτικής, Παραδοσιακών χορών, ενισχυτικής Διδασκαλίας για παιδιά…