“Πνευματική προετοιμασία μπροστά σε μεγάλα γεγονότα”

Ομιλία π. Θεμιστοκλή Χριστοδούλου Στα πλαίσια της Σχολής γονέων του Ι. Ναού μας, την Δευτέρα 16/11 στις 6:00 μ.μ., στο…