Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος

                                                  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ (390 μ.Χ.)             Ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός είναι ο μεγαλύτερος Θεολόγος της Εκκλησίας. Ό,τι άλλο και αν είπωμεν…